Despre Noi

OSCER are ca scop întruparea mesajului creştin, promovarea şi integrarea principiilor creştine în societate şi în mod deosebit în mediul educaţional și de afaceri din România.

DE LA A LA Z

Ce credem?

OSCER este o asociaţie a studenţilor şi absolvenţilor evanghelici din unităţile de învăţământ liceeal şi superior, non-profit, apolitică şi interconfesională, fundamentată pe principiile eticii și moralei creştine.

Punem preț pe:

Z

Facerea de ucenici / Creștere spirituală

Z

Împărtășirea credinței

Z

Conectarea cu universitatea

Z

Colaborarea cu bisericile locale

   “Dedicaţi ucenicizării studenţilor pentru Hristos”

   Citește mărturisirea de credință
   1. Existenţa eternă a unui singur Dumnezeu în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt;
   2. Suveranitatea lui Dumnezeu în creaţie, revelaţie, răscumpărare şi judecata finală;
   3. Inspiraţia divină şi autoritatea supremă a Sfintei Scripturi: Biblia. Ea cuprinde tot ce priveşte credinţa şi comportamentul;
   4. Starea de păcat şi vinovăţia tuturor oamenilor datorită neascultării primei familii, ei devenind astfel obiectul mâniei şi condamnării lui Dumnezeu;
   5. Iertarea de păcat, răscumpărarea, eliberarea sub domnia păcatului este posibilă numai prin moartea substituționară a Domnului Isus Hristos, Fiul întrupat al lui  Dumnezeu, învierea Lui în trup şi înălţarea Lui la dreapta lui Dumnezeu Tatăl;
   6. Prezenţa Duhului Sfânt în credincios, manifestată în lucrarea de regenerare şi sfinţire a credinciosului;
   7. Justificarea păcătosului prin har și prin credință;
   8. Biserica universală, unică şi sfântă, Trupul lui Hristos formată din toți cei care sunt mântuiți prin credința în El;
   9. Revenirea în trup a Domnului Isus Hristos pentru judecata finală;
   10. Învierea din morţi a tuturor oamenilor, a celor pierduţi pentru pedeapsa veşnică, iar a celor mântuiţi pentru viaţa veşnică.

   Scop

   Glorificarea lui Dumnezeu prin lărgirea împărăţiei Lui printre studenţii din România.

   Viziune

   O mişcare naţională de studenţi creştini autentici care au impact în mediul academic şi în societate.

   Misiune

   Ucenicizarea studenţilor din România.

   Cine

   suntem?

   Susține OSCER

   Consiliul Director

   Sebastian Ciocâltea

   președinte

   Samuel Plugariu

   Dragoș Vlăsceanu

   Cadmiel Ciupe

   Daniel Mirăuța

   Echipa Executivă

   Diana Moraru

   coord. național

   Heidi Reger

   Mike York

   Kris York

   Nicu Scrob

   Loredana Vereștiuc

   Dedicați ucenicizării studenților pentru Hristos.

   Adresă

   Str. Liviu Rebreanu, nr. 106 Timișoara, Timiș, România